این اینفوگرافیک به معرفی ارائه دهندگان مدارک مدیریت سیستم های لینوکس و سطح بندی آنها پرداخته است. فایل اصلی آن رامی توانید از اینجا دانلود کنید.

 اینفوگرافیک مدارک لینوکسی