50% Complete

استفاده از RPM و YUM

مدیر بسته red hat یکی از محبوب‌ترین روش ها برای توزیع نرم‌افزار بر روی لینوکس است و به صورت پیش‌فرض بر روی توزیع های بسیاری نصب شده.این مدیر بسته به صورت خودکار به بسیاری از جزییات مربوط نصب بسته ها رسیدگی می‌کند.

نگاهی به RPM

این مدیر بسته کار نصب و نگهداری بسته ها را خودکار می‌کند.هر بسته از تعدادی فایل برنامه ، پیکربندی ، مستندات و وابستگی هایی به دیگر بسته ها تشکیل شده.فایل های بسته توسط دستور rpm ،‌که پایگاه داده مربوط به فایل های نصب شده را نگهداری می‌کند ،‌ اداره می‌شوند.اطلاعات مربوط به بسته‌های جدید به این پایگاه داده اضافه می‌شود و این پاگاه داده در حالت های مختلف نصب ، پاک کردن و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مانند بسته های دبیان بسته های rpm شامل چهار المان کلی هستنداند و این نام هر بسته نیز از این چهار المان تشکیل شده:

نام بسته (Package name) نام یک بسته rpm کوتاه و توصیفی است.در صورتی که نام بسته از کلمه تشکیل شده باشد کلمات با استفاده از - (hyphens) از هم جدا می‌شوند.نام های بسته چیزهای مانند gmc ،‌ kernel-source یا telnet می‌باشند.

شماره نسخه (Version number)‌ هر بسته دارای یک شماره نسخه می‌باشد.اکثر بسته‌های دارای شماره نسخه مشابه با شماره نسخه نرم‌افزار درون خود هستند.ساختار نسخه بسته از بسته به بسته دیگر متفاوت است ولی معمولا ساختار عددی دارند (major.minor.patchlevel).

شماره اصلاح (Revision number) این شماره شبیه به شماره بسته است با این تفاوت که این شماره نشان دهنده تغییراتی است که نگهدارنده بسته بر روی اعمال کرده نه نویسنده اصلی نرم‌افزار .این تغییرات می‌تواند شامل تغییر در فایل اسکریپت ، makefile ها ،‌ control file ها و غیره باشد.

معماری (Architecture)‌ این قسمت مشخص کننده معماری است که بسته پشتیبانی می‌کنند.برای مثال i386 در این قسمت نشان دهنده این است که این بسته برای cpu های i386 ساخته شده.

بسته های دبیان دارای پسوند rpm. می‌باشند.

دستور rpm

دستور rpm امکان نصب ،‌ ارتقا ،‌ پاک کردن ، تایید بسته‌ها و کار های مدیریتی دیگر بر روی بسته‌های rpm را فراهم می‌کند.rpm دارای مجموعه‌ای از گزینه‌های سردرگم کننده‌ است این گزینه ها شامل موارد تک کاراکتر (مثل i-)‌ و کلمه‌ای (مثل install--)‌ می‌باشد که به جای یکدیگر قابل استفاده‌اند.برای سادگی عملیات‌های دستور rpm به بخش‌هایی تقسیم شده که به آن‌های مد(mode) می‌گویند.هر مد دارای گزینه‌های مختلفی است که در نحوه عملکرد مد تاثیر‌گذار است.شکل کلی دستور rpm :

 # rpm mode [options]

مدهای install و upgrade این دو مد به ترتیب برای نصب و ارتقا یک بسته استفاده می‌شوند.

با استفاده از گزینه‌های i- یا install-- مد نصب و با استفاده از U- یا upgrade-- مد ارتقا اجرا می‌شود.

استفاده از گزینه force-- باعث می‌شود بتوانیم یک بسته موجود را جایگزین کنیم یا در مد upgrade این گزینه باعث می‌شود بتوانیم یک بسته را با نسخه قدیمی‌تر جایگزین کنیم.

با استفاده از گزینه h- می‌توانید روند نصب برنامه را به صورت یک خط مشاهده کنید.

گزینه‌های vv- و v- اطلاعات بیشتری را در مورد نصب یا ارتقا بسته‌هانمایش می‌دهند.

با استفاده از گزینه nodeps-- می‌توانید یک بسته را بدون در چک کردن وابستگی‌های آن نصب کنید، استفاده از این گزینه توصیه نمی‌شود زیرا باعث متناقض شدن پایگاه داده وابستگی ها می‌شود.

با استفاده از گزینه test-- می‌توانید نصب یا ارتقا یک بسته را شبیه سازی کنید، در این حالت هیچ فایلی نوشته یا پاک نمی‌شود.

مد uninstall این مد برای حذف یک بسته استفاده می‌شود.در حالت پیشفرض rpm در صورتی یک بسته را پاک می‌کند که بسته دیگری به آن وابسته نباشد.

با استفاده از گزینه e- یا uninstall-- این مد اجرا می‌شود

با استفاده از گزینه nodeps-- باعث می‌شود وابستگی های بسته چک نشود.ستفاده از این گزینه توصیه نمی‌شود زیرا باعث متناقض شدن پایگاه داده وابستگی ها می‌شود.

با استفاده از گزینه test-- می‌توانید عملیات حذف بسته را شبیه سازی کنید، در این حالت هیچ فایلی نوشته یا پاک نمی‌شود.

مد query ، با استفاده از این مد شما می‌توانید اطلاعاتی را در مورد بسته استخراج کنید. شما می‌توانید با استفاده از گزینه q- یا query-- این مد را اجرا کنید

گزینه a- تمام بسته‌های نصب شده را نمایش می‌دهد،‌ استفاده از grep در کنار این مد می‌تواند کاربردی‌تر باشد.

گزینه [f [filename- بسته‌ای را نمایش می‌دهد که حاوی یک فایل خاص باشد.

گزینه [p [package_file- ، با استفاده از این گزینه شما می‌تواند اطلاعاتی را از فایل یک بسته استخراج کنید.

گزینه c- یا congfigure-- فایل های پیکربندی یک بسته را لیست می‌کند.

گزینه d- یا docfile-- فایل های مستندات یک بسته را لیست می‌کند.

گزینه i- ، این گزینه را با مد نصب اشتباه نگیرید. این گزینه اطلاعاتی را در مورد فایل های نصب شده نمایش می‌دهد و اگر این گزینه همراه p- استفاده شود اطلاعات را از فایل بسته را نمایش می‌دهد.

گزینه l- یا list-- تمامی فایل های یک بسته را لیست می‌کند، این گزینه را می‌توانید همراه p- استفاده کنید تا اطلاعات از فایل بسته استخراج شود.

گزینه R- یا requires-- وابستگی های یک بسته را لیست می‌کند.

مد verify ، با استفاده از این مد شما میتوانید فایل‌های نصب شده توسط بسته‌ها را با پیکربندی ذخیره شده در پایگاه‌داده RPM مقایسه کنید

گزینه nofiles-- فایل های گم شده را نادیده می‌گیرد

گزینه nomd5-- خطاهای مربوط به مقایسه md5 را نادیده می‌گیرد

گزینه nogpg-- خطاهای مربوط به چک کردن gpg را نادیده می‌گیرد

ابزار YUM

یام یا Yellowdog Updater Modified یک مدیر بسته است که یک روش ساده برای نصب ،‌ بروزرسانی و حذف بسته‌ها را پیشنهاد می‌دهد.دستور yum یک رابط کاربری ساده دارد و عملکرد آن شبیه rpm است با این تفاوت که yum خود وابستگی های بسته ها را برای شما مدیریت می‌کند.yum وابستگی های یک بسته را شناسایی کرده و در صورت نیاز آن های را دریافت کرده و نصب می‌کند.yum قابلیت پشتیبانی از چند مخزن را دارد و فایل پیکربندی آن بسیار ساده است.شما می‌توانید از طریق فایل etc/yum.conf/ ابزار yum را پیکربندی کنید.


# cat /etc/yum.conf
[main]
cachedir=/var/cache/yum
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3

دستورات پر کاربرد yum

دستور install ‌ ،‌ با استفاده از این دستور می‌توانید یک بسته را نصب کنید.

دستور remove ، توسط این دستور می‌توانید یک بسته را حذف کنید.

دستور ‌ erase ‌ ، این دستور مشابه دستور remove عمل می‌کند.

دستور update ، توسط این دستور می‌توانید یک بسته یا تمامی بسته ها را بروزرسانی کنید.

دستور list ‌ این دستور لیست بسته‌ها را گروهی است دسته ها را نمایش می‌دهد.

دستور search ‌ با استفاده از این دستور می‌توانید جزئیات بسته های را جست و جو کنید.

دستور info این دستور اطلاعاتی را در مورد بسته نمایش می‌دهد.

دستور check-update ‌ با استفاده از این دستور می‌توانید بروزرسانی های مربوط به یک بسته یا بسته‌های را مشاهده کنید.

دستور groupinstall یک گروه بسته را نصب می‌کند.

دستور groupremove ‌ یک گروه بسته را حذف می‌کند.

LPIC-1 Linux Professional Institute Study Guide(3rd Edition)
LPI Linux Certification in a Nutshell, 3rd Edition
50% Complete

کامپیوترها، نرم افزارها و سیستم عامل ها کامپیوتر چیست؟ بخش‌های مختلف یک کامپیوتر نرم افزار سیستم عامل‌های مهم لینوکس و نرم افزار آزاد لینوکس: داستان یک موفقیت آزاد یا متن باز نرم افزارهای آزاد مهم توزیع های لینوکس مهم نصب یک توزیع معماری سیستم استخراج و پیکربندی تنظیمات سخت افزار روند بوت سیستم مدیریت Runlevelها و shutdown و reboot نصب لینوکس و مدیریت بسته ها طراحی ساختار دیسک نصب یک مدیر بوت مدیریت Share library ها مدیریت بسته‌های نرم افزاری در دبیان

استفاده از RPM و YUM

دستورات گنو و یونیکس کار با خط فرمان پردازش جریان‌های داده باکمک فیلتر ها مدیریت فایل‌ها - مقدماتی استفاده از stream‌ها, pipe‌ها و redirect ایجاد، رصد و حذف یک فرایند ویرایش اولویت اجرای فرایندها جستجوی فایل‌های متنی توسط regular expressionها ویرایش فایل با کمک vi تجهیزات، فایل سیستم های لینوکسی و فایل سیستم سلسله مراتبی ساخت پارتیشن و فایل سیستم نگهداری از یکپارچگی فایل سیستم کنترل mount و unmount شدن فایل سیستم سهمیه بندی فضای دیسک یا quota مدیریت مجوزهاو مالکیت‌ فایل ساخت و تغییر hard و symbolic link جستجوی فایل سیستم و محل درست فایل‌ها راهنمای استفاده از Docpad نصب و راه اندازی اولیه نحوه تهیه مستندات