55.88235294117647% Complete

پردازش جریان‌های داده باکمک فیلتر ها

دستوراتی برای ادغام فایل‌ها

بعضی وقتا ما نیاز داریم تا چند تا فایل را با هم ادغام کنیم

دستور cat

این دستور برای فایل‌های متنی با حجم کم بسیار کارا است که به فرم زیر استفاده می شود.

cat [option] file1 file2 ... > file.natije

اول یه مثال با هم ببینیم :

file1:
Hello
file2:

  how are you
file3:thanks very much.

دستور و نتیجه ما در خط فرمان به شرح زیر است :

$ cat file1 file2 file3
Hello

  how are youthanks very much

همون طور که می بینید file1 را چاپ کرده ، به خط بعدی رفته و بعد file2 را چاپ می کند و به همین منوال file3.

هیچ چیزی مانند چند فاصله پشت سر هم یا خط‌های بدون نوشته حذف نمی شوند.

(من در اینجا از file.natije< استفاده نکردم تا نتیجه کد در خط فرمان نمایش داده شود ولی اگر به فرم زیر می نوشتم چیزی در خط فرمان نمایش داده نمی شد و به جای آن فایلی به نام file.natije ساخته شده و حاصل در آن ذخیره می شد.

 $ cat file1 file2 file3 > file.natije

حال چند تا از گزینه‌های (option) مهم را با هم بررسی می کنیم

1) -E یا --show-ends

این گزینه انتهای هر خط را (با کاراکتر $) مشخص می کند:

$ cat -E file1 file2 file3
Hello$
 $
  how are you$
$
$
$
thanks very much$
2)-n یا --number

خطوط را شماره گذاری‌ می‌کند.

$ cat -n file1 file2 file3

   1  Hello
   2   
   3    how are you
   4  
   5  
   6  
   7  thanks very much
3) -b یا --number-nonblank

خطوطی که در آن نوشته‌‌ای هست را شماره گذاری می کند.

$ cat -b file1 file2 file3
   1  Hello
   2   
   3    how are you   4  thanks very much

نکته: همونطور که می بینید در خط ۲ نوشته ای وجود ندارد اما چند تا فاصله خورده. پس فاصله به تنهایی هم نوشته محسوب شده و شماره گذاری می‌شوند.

4) -s یا --squeeze-blank

چند تا خط خالی پشت سر هم را تبدیل به یک خط خالی می کند.

$ cat -s file1 file2 file3
Hello

  how are you

thanks very much
5) -T یا --show-tabsشماره گذاری
6) -v, --show-nonprinting

دستور join

join [OPTION]... FILE1 FILE2

به صورت پیشفرض خط اول فایل اول را با خط اول فایل دوم مقایسه می کند، مشابه ها را یک بار چاپ می کند و نوشته های غیر تکراری فایل اول را چاپ کرده یک فاصله داده و نوشته های غیرتکراری فایل دوم را چاپ می کند. این کار را به ترتیب برای خط های بعدی نیز انجام می دهد. برای نمونه این ما این دو فایل را داریم :

file1 :
555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie
file2 :
555-2397 unlisted
555-5116 listed
555-7929 unlisted
555-9871 listed

نتیجه دستور join به شرح زیر است :

$ join file1 file2
555-2397 Mohammad, Mansoory unlisted
555-5116 Omid, Golparvar listed
555-7929 Mohammad, Ghobady unlisted
555-9871 Mohammad, Kahfie listed

در صورتی که یکی از فایل ها شامل یک خط خالی باشد باز هم عملیات join انجام می شود ولی یک خطا می دهد (تعداد خطاها بستگی به تعداد خط های خالی دارد ولی عملیات ‌join صورت می گیرد). ولی اگر یک خط اضافی با محتوای متفاوت نیز وجود داشته باشد عملیات join صورت نمی گیرد و خطا می دهد حتی اگر چند خط اول هم با هم یکی باشند به هیچ عنوان عملیات join صورت نگرفته و خطا می دهد.

دستور past

paste [OPTION]... [FILE]...

خط اول فایل اول را چاپ کرده سپس از یک tab برای جداسازی استفاده می کند و خط اول فایل دوم را چاپ می کند و به همین صورت ادامه می دهد (پایان خط هر فایل را به طور پیشفرض enter مشخص می کند). سپس به خط دوم رفته و این کار را برای خط های بعدی انجام می هد.

file1 :
555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie
file2 :
555-2397 unlisted
555-5116 listed
555-7929 unlisted
555-9871 listed

و نتیجه عملیات :

555-2397 Mohammad, Mansoory  555-2397 unlisted
555-5116 Omid, Golparvar  555-5116 listed
555-7929 Mohammad, Ghobady  555-7929 unlisted
555-9871 Mohammad, Kahfie  555-9871 listed

دستورات تبدیل محتوای متن

بعضی وقت ها نیاز داریم که در محتوای متن، تبدیل هایی را انجام دهیم، مانند تبدیل tab های داخل متن به فاصله یا بالعکس.

دستور expand

expand [OPTION]... [FILE]...

وظیفه تبدیل tab های داخل متن به فاصله را بر عهده دارد.

حال یک option مهم این دستور را با هم بررسی می کنیم

1) -t num یا --tabs=num

به طور پیشفرض tab شامل هشت کاراکتر فاصله است اما شما می توانید با قرار دادن عدد مورد نظرتون به جای num در فرم بالا این تعداد را تغییر دهید

دستور unexpand

unexpand [OPTION]... [FILE]...

وظیفه تبدیل فاصله های داخل متن به tab را بر عهده دارد.

حال یک option مهم این دستور را با هم بررسی می کنیم

1) -t num یا --tabs=num

به طور پیشفرض tab شامل هشت کاراکتر فاصله است اما شما می توانید با قرار دادن عدد مورد نظرتون به جای num در فرم بالا این تعداد را تغییر دهید

دستور od

od [OPTION]... [FILE]...

فایل‌های شما را به مبنای 8 می‌برد ( تعداد فایل ها مهم نیست و نتیجه تمام فایل ها پشت سر هم چاپ می‌شود )

گزینه‌های

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

در نتیجه می بینیم :

$ od file1
0000000 005061 005062 005063 005064 005065 005066 005067 005070
0000020 005071 030061 030412 005061 031061 030412 005063 032061
0000040 030412 005065 033061 030412 005067 034061 030412 005071
0000060 030062 000012
0000063

دستور sort

sort [OPTION]... [FILE]...

وظیفه مرتب کردن خط های فایل ها را به صورت صعودی و به کمک کد اسکی به عهده دارد.

file1:
555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie
file2:
555-2397 unlisted
555-5116 listed
555-7929 unlisted
555-9871 listed

زمانی که دستور زیر را اجرا می‌کنیم

$ sort file1 file2

ابتدا سیستم دو فایل را یکی می‌کند، به صورت زیر :

555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie
555-2397 unlisted
555-5116 listed
555-7929 unlisted
555-9871 listed

و سپس آن را مرتب می‌کند و به صورت زیر نمایش می دهد :

555-2397 Mohammad, Mansoory
555-2397 unlisted
555-5116 listed
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-7929 unlisted
555-9871 listed
555-9871 Mohammad, Kahfie
حال چند تا از option های مهم را با هم بررسی می کنیم 1) -f یا --ignore-case کد اسکی حروف کوچک و بزرگ را یکی در نظر می گیرد (مثلا کد اسکی A و a را یکی در نظر می‌گیرد) 2) -M یا --month-sort مقایسه بر اساس ماه‌های سال و صورت زیر صورت می‌گیرد هر چیزی <'JAN'<...<'DEC' 3) -n یا --numeric-sort بذارید روی مثال توضیح بدم
file1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اگر به صورت عادی مرتب سازی را انجام دهیم حاصل به صورت زیر می باشد :

$ sort file1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9

همانطور که ملاحظه می کنید اول اعدادی که رقم اول سمت چپشان عدد ۱ است چاپ می شود.

حال برای اینکه به ترتیب عددی مرتب کنیم از option -n استفاده می‌کنیم و حاصل به شرح زیر است :

$ sort -n file1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

نکته: البته اگر در فایل ، خطی شامل حروف باشد در مرتب سازی اول آنها قرار داده می شوند بعد سراغ اعداد می رویم

به عنوان نمونه :

file1:
a1
2
3
4s
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
as14
15
c16
17
18
19
20

و در نتیجه :

$ sort -n file1
a1
as14
c16
2
3
4
4s
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20

<div 4) -r یا --reverse

برعکس و یه صورت نزولی مرتب می‌کند

file1:
555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie
و در نتیجه :
$ sort -r file1
555-9871 Mohammad, Kahfie
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-5116 Omid, Golparvar
555-2397 Mohammad, Mansoory

5) -k field یا --key=field

اگر بخواهیم مثلا بر اساس ستون دوم فایل مرتب سازی صورت پذیرد باید به جای field عدد ۲ را جایگزین کنیم

file1:
555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie

و در نتیجه :

$ sort -k 2 file1
555-7929 Mohammad, Ghobady
555-9871 Mohammad, Kahfie
555-2397 Mohammad, Mansoory
555-5116 Omid, Golparvar

دستور split

split [OPTION]... [INPUT [PREFIX]]

این دستور فایل ورودی را به چند تکه تقسیم می کند. به طور پیشفرض هر ۱۰۰۰ خط را را تکه می کند.

حال چند تا از option های مهم را با هم بررسی می کنیم.

1) -b SIZE یا --bytes=SIZE

بر اساس سایزی که شما به آن می‌دهید تقسیم می‌شود

نکنه: دقت داشته باشید که این کار ممکن است کلمه آخر را دو تکه کرده و نصف آن در آخر فایل اول و نصف دیگر آن در اول فایل دوم قرار دهد و طبیعتا ممکن است به فایل شما صدمه بزند.

2) -C SIZE یا --line-bytes=SIZE

بر اساس سایزی که شما به آن می‌دهید فایل را تقسیم می‌کند با این خصوصیت که تا زمانی که به پایان خط نرسد تقسیم بندی انجام نمی شود.

3) -l NUMBER یا --lines=NUMBER

بر اساس تعداد خطی که به آن می دهیم تقسیم می کند. مثلا شما به جای NUMBER عدد ۵ را قرار می دهید به این ترتیت مثلا فایل ۳۰ خطی شما به ۶ فایل ۵ خطی تقسیم می‌شود.

دستور tr با استفاده از دستور tr می توان کارکترهای یک فایل را حذف یا به کاراکتر دیگر تبدیل کرد.نکته ای که در مورد دستور tr وجود دارد این است که این دستور ورودی خود را تنها از طریق استریم ها دریافت می کند.

tr [OPTION] string1 string2
 $ echo "test string" | tr ts TS
 TeST STring

دستور uniq

uniq [OPTION]... [INPUT [OUTPUT]]

اگر در فایل دو یا چند خط پشت سر هم دقیقا یکی باشند همه را پاک کرده و یکی از آنها را باقی می‌گذارد.

file1:
hello
 hello
thanks very much
thanks very much
hello

و نتیجه دستور :

$ uniq file1 
hello
 hello
thanks very much
hello

حال اگر دستور را به شکل زیر بنویسیم

$ uniq file1 file2

دستور روی file1 اجرا شده و نتیجه آن در file2 ذخیره می شود و در خط فرمان چیزی نمایش داده نمی شود.

دستور fmt

این دستور معمولا برای فرمت کردن و قالب دادن به یک فایل متنی استفاده می شود.ساختار کلی دستور به صورت زیر است.

fmt [-WIDTH] [OPTION]... [FILE]...
file1:
“Free software” means software that respects users' freedom and community. Roughly, it means that the users have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. Thus, “free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer”. We sometimes call it “libre software” to show we do not mean it is gratis.

برای مثال فایل بالا را در نظر بگیرید ،‌ با استفاده از گزینه w- می‌توانید طول هر خط را مشخص کرد.

$ fmt -w 30 file1
“Free software”
means software that
respects users' freedom
and community. Roughly, it
means that the users have
the freedom to run, copy,
distribute, study, change and
improve the software. Thus,
“free software” is
a matter of liberty, not
price. To understand the
concept, you should think
of “free” as in “free
speech,” not as in “free
beer”. We sometimes call it
“libre software” to show
we do not mean it is gratis.

55.88235294117647% Complete

کامپیوترها، نرم افزارها و سیستم عامل ها کامپیوتر چیست؟ بخش‌های مختلف یک کامپیوتر نرم افزار سیستم عامل‌های مهم لینوکس و نرم افزار آزاد لینوکس: داستان یک موفقیت آزاد یا متن باز نرم افزارهای آزاد مهم توزیع های لینوکس مهم نصب یک توزیع معماری سیستم استخراج و پیکربندی تنظیمات سخت افزار روند بوت سیستم مدیریت Runlevelها و shutdown و reboot نصب لینوکس و مدیریت بسته ها طراحی ساختار دیسک نصب یک مدیر بوت مدیریت Share library ها مدیریت بسته‌های نرم افزاری در دبیان استفاده از RPM و YUM دستورات گنو و یونیکس کار با خط فرمان

پردازش جریان‌های داده باکمک فیلتر ها

مدیریت فایل‌ها - مقدماتی استفاده از stream‌ها, pipe‌ها و redirect ایجاد، رصد و حذف یک فرایند ویرایش اولویت اجرای فرایندها جستجوی فایل‌های متنی توسط regular expressionها ویرایش فایل با کمک vi تجهیزات، فایل سیستم های لینوکسی و فایل سیستم سلسله مراتبی ساخت پارتیشن و فایل سیستم نگهداری از یکپارچگی فایل سیستم کنترل mount و unmount شدن فایل سیستم سهمیه بندی فضای دیسک یا quota مدیریت مجوزهاو مالکیت‌ فایل ساخت و تغییر hard و symbolic link جستجوی فایل سیستم و محل درست فایل‌ها راهنمای استفاده از Docpad نصب و راه اندازی اولیه نحوه تهیه مستندات