100% Complete

نصب و راه اندازی اولیه

نصب بسته های اولیه

محیط آزمایشی ما سیستم عامل دبیان است. برای نصب بسته های مورد نیاز docpad باید مخازن backports را به سیستم خود اضافه کنید.

# echo "deb http://ftp.de.debian.org/debian wheezy-backports main" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get update; apt-get install nodejs-legacy

نصب package manager مربوط به Nodejs

ابتدا package manager مربوط به nodejs را نصب می کنیم و بقیه ابزارهای مورد نیاز را توسط npm نصب خواهیم کرد.

npm install -g npm; npm install -g docpad@6.69
npm install -f docpad docpad-plugin-partials docpad-plugin-text

شروع یک پروژه

برای آنکه یک پروژه جدید را شروع کنید نیاز است که تعدای پوشه و فایل ساخته شود. نیاز نیست آنها را دستی بسازید کافی است دستور زیر بزنید.

# mkdir newbook; cd newbook
# docpad init

بعد از این دستور فایل‌ها و پوشه های زیر ساخته می شود

# ls
docpad.coffee node_modules package.json README.md src

برای شروع کار، باید با پیکربندی docpad.coffee کار را آغاز کنید و بعد مستندات خود را در پوشه src قرار دهید

پیکربندی docpad

برای پیکربندی پروژه کافی است فایل docpad.coffee را به صورت زیر تغییر دهید.

docpadConfig = {
    templateData:
        site: 
            title: "راهنمای مطالعه LPIC-1"
        url: 'http://www.cvak.ir/book/101/'
}

# Export the DocPad Configuration
module.exports = docpadConfig

تکمیل پروژه

برای ادامه کار لازم است،‌که بخش های مرتبط با صفحه بندی (css) را نیز ویرایش کنید.

نیازی نیست همه کار را از ابتدا انجام دهید، می توانید پروژه ای مشابه را دریافت کنید و محتوای آن را تغییر دهید. برای نمونه همین سایت با ویرایش پروژه justforfun جادی تهیه شده است. شما نیز می توانید همین کار را بکنید.

تغییرات اولیه

در صورتی که قصد دارید در ظاهر اولیه، منوها و فوتر سایت تغییر ایجاد کنید به پوشه های src/layouts و src/partials وارد شوید و فایل‌های موجود را ویرایش کنید. برای اطلاع از نحوه ویرایش و تهیه مستندات به فصل بعد مراجعه کنید.

100% Complete

کامپیوترها، نرم افزارها و سیستم عامل ها کامپیوتر چیست؟ بخش‌های مختلف یک کامپیوتر نرم افزار سیستم عامل‌های مهم لینوکس و نرم افزار آزاد لینوکس: داستان یک موفقیت آزاد یا متن باز نرم افزارهای آزاد مهم توزیع های لینوکس مهم نصب یک توزیع معماری سیستم استخراج و پیکربندی تنظیمات سخت افزار روند بوت سیستم مدیریت Runlevelها و shutdown و reboot نصب لینوکس و مدیریت بسته ها طراحی ساختار دیسک نصب یک مدیر بوت مدیریت Share library ها مدیریت بسته‌های نرم افزاری در دبیان استفاده از RPM و YUM دستورات گنو و یونیکس کار با خط فرمان پردازش جریان‌های داده باکمک فیلتر ها مدیریت فایل‌ها - مقدماتی استفاده از stream‌ها, pipe‌ها و redirect ایجاد، رصد و حذف یک فرایند ویرایش اولویت اجرای فرایندها جستجوی فایل‌های متنی توسط regular expressionها ویرایش فایل با کمک vi تجهیزات، فایل سیستم های لینوکسی و فایل سیستم سلسله مراتبی ساخت پارتیشن و فایل سیستم نگهداری از یکپارچگی فایل سیستم کنترل mount و unmount شدن فایل سیستم سهمیه بندی فضای دیسک یا quota مدیریت مجوزهاو مالکیت‌ فایل ساخت و تغییر hard و symbolic link جستجوی فایل سیستم و محل درست فایل‌ها راهنمای استفاده از Docpad

نصب و راه اندازی اولیه

نحوه تهیه مستندات