مدت دوره: 
40ساعت
هزینه: 
550هزارتومان
تاریخ شروع: 
۲۶ شهریور
روزهای برگذاری: 
پنج شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و جمعه از ساعت ۹ تا ۱۳(نهایی نیست)