مدت دوره: 
28ساعت
هزینه: 
250هزارتومان
تاریخ شروع: 
۱۹ شهریور
روزهای برگذاری: 
روزهای جمعه و شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰