مدت دوره: 
28ساعت
هزینه: 
250هزارتومان
تاریخ شروع: 
۱۴ آبان
روزهای برگذاری: 
جمعه از ساعت ۹ تا ۱۵