مدت دوره: 
32ساعت
هزینه: 
380هزارتومان
تاریخ شروع: 
۲۵ شهریور
روزهای برگذاری: 
پنج شنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۰