مدت دوره: 
32ساعت
هزینه: 
430هزارتومان
تاریخ شروع: 
۲۶ شهریور
روزهای برگذاری: 
جمعه از ساعت ۹ تا ۱۵