شرکت «داده بران امین سیوک» به عنوان تنها نماینده آموزشی رسمی موسسه LPI در اصفهان و تنها شرکت کاملا تخصصی در زمینه راه‌کارهای متن باز و سیستم عامل لینوکس، آماده برگزاری دوره‌های آموزش سازمانی با سرفصل‌های استاندارد موسسه LPI و همجنین با سرفصل‌های اختصاصی مورد نیاز سازمان می باشد.

برای آنکه از دوره ها و سرفصل‌های آنها آگاهی پیدا کنید به صفحه آکادمی سایت مراجعه نمایید